Hizmetlerimiz

Periyodik Muayene İstanbul Türkak onaylı bir firma olup periyodik kontrol ve ölçüm hizmetlerinizi İstanbul merkezli tüm Türkiye'de sürdürmektedir.

Kaldırma-İletme Araçları

Kaldırma – iletme araçlarının periyodik muayenesinde amaç, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir.

Basınçlı Kaplar

Basınçlı kapların muayenesi belirli periyotlarla, ilgili standartlarda belirlenen veya imalatçının belirlediği şekilde, imalatçı tarafından yetkilendirilmiş servislerce veya işyeri tarafından görevlendirilmiş kişilerce yapılır.

İş Güvenliği İç Ortam

İş sağlığı ve güvenliği mevzuat şartları kapsamında İş hijyeni ölçüm, test ve analizlerinin yapılması, raporlanması faaliyetlerini ulusal veya uluslararası mevzuatlara göre değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Elektrik ve Topraklama

Periyodik Muayene İstanbul uzman mühendislik birimi olarak, Türkiye genelinde uzman kadromuz ile elektrik ve topraklama ölçüm hizmetlerini vermekteyiz.

Periyodik Muayene İstanbul

Periyodik muayene ve ölçüm hizmetleri İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm Türkiye'de kurumumuzca gerçekleştirilmektedir.

İş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik muayenesi, ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda belirlenen aralıklarda ve kriterlerde, imalatçı verileri ile fen ve tekniğin gereklilikleri dikkate alınarak yapılır.

İş ekipmanlarının bakımları (günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve benzeri), ilgili standartlarda belirlenen veya imalatçının belirlediği şekilde, imalatçı tarafından yetkilendirilmiş servislerce veya işyeri tarafından görevlendirilmiş kişilerce yapılır.

Basınçlı kapların periyodik muayenesi ve kaldırma – iletme araçlarının periyodik muayenesi amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir.